Poválečná činnost náchodských dechových orchestrůDechový orchestr má v hudební oblasti výhradní jedinečné postavení. Těžko si lze představit slavnosti typu 1.máje bez řízné dechovky nebo aby na pohřebním obřadu hrál dixieland například "Svatí pochodují". K té říznosti je třeba sestavit velké těleso, které při své činnosti má odlišné podmínky a způsoby, takže je nelze srovnávat s běžnou taneční skupinou. Mimo kmenové členy se na velké akce další hudebníci musejí přijednávat.

Z původních jmenovaných dechových orchestrů se po II. světové válce souběžně vytvořila nebo pokračovala následující tělesa. Městskou dechovku vedl opět J.K. Vejda. Philippova hudba existovala až do jeho smrti v roce 1950. Situaci ovšem zkomplikovala nová politická orientace státu, soukromým kapelníkům byly vyměřeny vysoké daně a tím došlo k zhroucení soukromého podnikání ve všech oblastech.

Velkou dechovku Rubena od roku 1948 pod vedením Zdeňka Syrovátky podporoval závodní výbor ROH Rubena. Je známo, že kapelník při sjednávání her ne plesech nabízel velký taneční orchestr a na střídání, nebo hru ve vedlejším sále doporučil svoji dechovku. Náchodská veřejnost se vždy velmi těšila na "Ples švadlenek" v náchodském Městském divadle.

Dechová hudba Rubena

Členové dechovky po roce 1951 většinou přešli do dechového souboru Bohuslava Solničky, který již tehdy měl kapelnickou koncesi při tomtéž podniku. Toto těleso prosperovalo až do roku 1967, kdy pro nedostatek hráčů na obou stranách došlo ke spojení s tepenským souborem.

Dechovka B. Solničky u Rubeny

Obdobný dechový orchestr Tepna nejméně o 30 členech vznikl při národním podniku Tepna v Náchodě. Kolem roku 1950 totiž došlo k různým výměnám hudebníků. Soukromé aktivity byly režimem postupně umlčeny a každý nový celek musel být registrován ve spojitosti s nějakou organizací (závodní kluby nebo závodní výbory ROH). Proto se nepodařilo najít spojovací článek mezi končící Philippovou dechovkou. Kapelnickou funkci v novém tělese zastával vojenský dirigent Čeněk Pelíšek. V roce 1960 jej vystřídal Zdeněk Němec. Dechovka v té době měla málo možností k vystupování. Zábavy totiž obsazovaly žádané taneční orchestry, produkující už populární swingovou hudbu. Proto dechovka měla příležitost jen na průvodech 1. máje, 9. května nebo při říjnových oslavách. A to ještě bez honoráře, pouze za občerstvení.

Dechovka v roce 1961 u celnice

Tepna zajistila hudebníkům nové nástroje za předpokladu, že budou účinkovat na požadovaných akcích brigádnicky. Jednalo se například o Dětský den, Jiráskův Hronov, vystoupení na pionýrském táboře v Kocbeři a podobně.

Dechovka se připravuje do prvomájového průvodu

V průběhu let 1663-66 soubor takřka živořil. Zkoušky byly nepravidelné. Podařilo se zorganizovat několik koncertů na náchodském náměstí a v Domově důchodců. K tomu lze připočítat i zájezd na Moravu, kde v Karlově Studánce byl uskutečněn koncert. Po zlepšení mezinárodních vztahů dechovka úspěšně koncertovala v PLR v blízké Chudobě, Polanici a Dušnikách. Z tohoto období pochází i snímek dechovky na hasičském autě na mírové slavnosti v Náchodě.

Dechovka v dobových hasičských krojích

Staří muzikanti pro špatný zdravotní stav mnohdy museli zanechat hraní, případně i zemřeli. Jak již bylo naznačeno, v roce 1967 došlo ke sloučení tepenské a rubenské hudby. Jedné straně chyběly trumpety, druhé zase basy a tak by jako samostatný celek nemohli účinkovat. Těleso bylo nazváno Dechová hudba SZK (Spojený závodní klub) Tepna Náchod. Jmenovaný klub byl zřizovatelem. Členové se pustili se zájmem do koncertní činnosti například v běloveských lázních.

Koncert velké dechovky v lázních v Bělovsi

Se hřbitovní správou bylo prosazeno, že hudba pro pohřební obřady bude sjednávána vždy pro 10 hudebníků. V té době jim konkuroval tzv. pohřební kvartet, složený z odpadlíků, ale ten se dlouho neudržel. Stalo se při jenom pohřbu, že vedoucí hřbitovní správy přišel za hudebníky, že nemá nikoho, kdo by zaházel hrob. Několik jich proto odložilo nástroje, saka a za chvíli bylo dílo hotovo. Za pár korun, co by kdo neudělal! Hudebníci dosud pracující se nemohli činnosti v tzv. "funus partě" pravidelně zúčastňovat. Důchodci to naopak brali jako slušné přilepšení důchodu. Někteří stihli 100 až 170 pohřbů za rok.

Pohřební hudba

Množství sjednaných zakázek na hry se zvětšilo. Hudba účinkovala v místě i okolí. Vydařená hra byla například při otvírání nové hasičské zbrojnice v Bělovsi v roce 1968. V roce 1969 zase hráli v menší skupině ve Zbečníku. Dopravu zajišťovali vlastními auty. Majitel starší škodovky si položil svůj nástroj před auto, aby pomohl s dalším stěhováním. Vozidlo však nebylo zabrzděno a na nepatrně svažité cestě se rozjelo. Oprava přejetého tenora pak přišla pěkně draho.

Solničkova malá parta na plese v přednáškovém sále Beránku

V roce 1970 přejímá vedení souboru Bohuslav Solnička. Průvody - na 1. máje, 9. května k celnici, lampiónový průvod, byly nadále samozřejmostí. Na rozdíl od dřívějších roků však byly už honorovány. V roce 1973 na povinných přehrávkách získala dechovka 80% ohodnocení (proti předcházejícím padesáti procentům). Od roku 1974 dechovka na zahájení nového pracovního roku začala hrát před továrnami, OV KSČ a podobně. Dozvuky "U Bílé růže" pak byly také mohutné, že si es klarinetista nejen rozbil nástroj, ale také nos a čelo.

Jindřich Šustr zpívá na Staročeském jarmarku v Náchodě

V témže roce byl uspořádán slavnostní koncert za přítomnosti a dirigování hudebních skladatelů Josefa Poncara a Františka Štejnara. Přijel si zadirigovat i Čeněk Pelíšek, původní kapelník. Soubor měl stálé potíže se získáváním nových členů. V té době byl věkový průměr členů 51 let. Pořady obvykle konferoval Jindřich Šustr, později paní Jirmanová. Na koncertech občas zpívala Jiřina Machková, Jindřich Šustr, přezdívaný "náchodský Chladil" a Zdeněk Philipp.

Kapelník Štejnar s dechovkou na náchodském náměstí

Od roku 1975 byl uměleckým poradcem František Štejnar. Soubor se poprvé zúčastnil monstrkoncertu na akci Koletova Rtyně. Na krajské přehlídce dechových hudeb v Jičíně se naši umístili na 4. místě za ZVÚ Hradec Králové, SZK Červený Kostelec a JKP Ústí nad Orlicí. Při příležitosti předvedení cvičení - Spartakiáda 1975 v Novém Městě nad Metují se mimo místní dechovky zúčastnily i okolní hudby z Červeného Kostelce, České Skalice, Jaroměře a Machova.

Do roku 1975 vedl kronikářské zápisy dechovky Jiří Marek, od kterého jsem čerpal výše uvedené údaje. Po delší pauze byla založena od roku 1982 nová kronika, kterou vedl Bohuslav Háze až do své smrti. Z roku 1974 pochází další fotografie hudebníků. Ve vrchní řadě zleva: Hermoch, Netík, Presse Fr., Presse St., Uhlíř, Nývlt, Marek, Kastner. V druhé řadě zleva: Philipp st., Růžička, Vrátný, Hilbert a Novotný. V další řadě zleva: Mrština, Kaválek, Philipp ml. Pejchal a Grim. Ve spodní řadě opět zleva: Háze, Hanuš, Pázler, Březina, Kincl, Balcar, Potůček a kapelník Solnička. Mezi nimi mimo řadu stojí ještě Vojtěch a Zachar. V různých dobách hrály v dechovce i dívky - Žezlová na klarinet, Mitysková flétnu a Danielková hornu.

Hudba při Borovské padesátce v roce 1974

Spojený závodní klub zajistil od roku 1979 tzv. uměleckého poradce a dirigenta Jiřího Wagenknechta. Mimo běžné, opakující se akce se v roce 1980 naskytla příležitost účasti v lázních Chudoba při natáčení obrazových i hudebních záběrů koprodukčního německo-polsko-českého filmu. Byla to spousta práce, ale také legrace.

větší obrázekzvětšit

Náchodská dechovka při natáčení v Chudobě

Za povšimnutí stojí i činnost seskupení Hazardo trio, vytvořené klavíristou Háze, houslistou Zacharem a bubeníkem Dostálem, vesměs členů dechovky. Obvykle účinkovali na silvestrovských zábavách v roce 1975 na Vyhlídce, roku 1976 na Jiráskově chatě, v dalším roce opět na Vyhlídce. V roce 1978 účinkovali v náchodské zámecké restauraci, v dalším roce v Broumově a v roce 1980 opět tamtéž v restauraci Městský dvůr. Vždy byli velmi žádaní a hudebníci byli rádi, neboť si mohli účtovat na Silvestra dvojnásobný plat..

Náchodská dechovka v ulicích Kolína

V roce 1981 i 1982 byla dechovka SZK Tepna v Náchodě vybrána jako jediná z východočeského kraje do přehlídky "Kmochova Kolína". Na to v roce 1986 zemřel Bohuslav Solnička. Pod vedením nového uměleckého vedoucího došlo k oživení a zkvalitnění činnosti souboru. Téhož roku byl uskutečněn koncert ve Velkém Poříčí za dirigování Wagenknechta a také Františka Štejnara jako hosta. Zpívali Alena Ducháčová, Zdeněk Philipp a Pavel Šrol. Velkopoříčské publikum má dechovku stále rádo. Pro hudebníky to je "dobrá štace", protože je každý rok plný sál.

Takovou zajímavou záležitostí pro soubor byly v roce 1983 dva koncerty v přírodě. Jednalo se o Dostaveníčko v Montaci. Tentokrát se vše muselo odbýt bez běžné zesilovací techniky. I tak si řada příznivců přišla na své. Ve stejném roce se dechovka zúčastnila Monstrkoncertu v Novém Městě nad Metují.

Plakát na Dostaveníčko v Montaci

Ani rok 1984 nebyl skoupý na mimořádné akce. Na základě mezistátní družby přijel do Náchoda dechový orchestr dobrovolné požární stráže z města Grodzinsk Wielkopolski. Byl to jeden z nejlepších souborů svého druhu v Polsku. Společně se skupinou mažoretek oživili kulturní život v Náchodě.

Náchod hostil polský dechový soubor

Při příležitosti mírové slavnosti si orchestr zahrál na jevišti přírodního divadla na náchodském zámku. Při zámeckých poutích v přírodním divadle bývávalo veselo. K těmto příležitostem však bývaly zvány význačné taneční orchestry například Gustava Broma, Ivana Mládka a dalších.

Zajímavý pohled do hlediště přírodního divadla v Náchodě

I když se oslavy 1. máje opakovaly po řadu roků, vždy se musel dechový orchestr na vystoupení připravit. Roku 1985 se sešlo 50 hudebníků, aby důstojně přednesli hymny a zahráli do kroku.

Dechovka u tribuny na dálnici

Opět jako jediný z východočeského kraje byl vybrán soubor na přehlídku Kmochův Kolín.To je pro všechny zúčastněné otázka cti. Na oplátku návštěvy polské dechovky náš soubor v roce 1985 navštívil město Grodzinsk Wielkopolski. Zde měl koncert v místním kulturním zařízení a absolvoval pochod městem

Kapelník Wagenknecht řídí dechovku v Grodzinsku v roce 1985


I po létech se lidé ptají, kolik si hudebníci vydělávali za produkci. Určující byla získaná procenta z kvalifikačních přehrávek, přepočítaná složitými výpočty v závislosti na počtu odehraných hodin. Jistý přehled ukazuje tabulka:

do roku % dirigent pohřby
1974 50% Pelíšek, Solnička 30.-
1978 80% Solnička 40.-
1983 90% Štejnar 42.-
1985 100% Wagenknecht 48.-
dále III. skupina Wagenknecht, Šrol 50.-

Několik let díky dobré propagaci měla dechovka velké množství veřejných vystoupení za rok. Kronikář uváděl následující údaje: v roce 1985 40 vystoupení ve velké i malé formaci, v roce 1986 35 vystoupení, ale v roce 1988 už jen 30 vystoupení se stále klesající tendencí. Byla evidována také účast na pohřebních obřadech, bohužel také s klesajícími počty. Je nutno si uvědomit, že pohřební parta zajišťuje obřady dle potřeb města, církví a pohřebních ústavů v Náchodě, ale také v České Čermné, Borové, Novém Hrádku, Václavicích, Pavlišově, Dolní Radechové a Studnici. Přehled je svým způsobem alarmující!

rok 1975 1978 1983 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2000 2003
počet 211 215 226 170 152 81 86 86 46 59 46

Ale vraťme se k několika závažným akcím v dalších letech. Novinkou byla v roce 1987 hra pro důchodce v sále Tepna klubu. Ve stejném roce byli náchodští pozváni na Kmochův Kolín. O rok později byla zaznamenána Cecilská zábava pro hudebníky i jejich manželky v restauraci Pod Montací. Hrála oblíbená skupina Oldřicha Kolmana. Zábavy tohoto druhu byly pořádány již dříve a s malými přestávkami byly organizovány další roky za účinkování Milíče Macha, Františka Čížka a dalších.

Skupina Oldřicha Kolmana

Neméně významnou součástí hudebního života byla účast na festivalu dechových hudeb - Fadrhonsova Dobrovice (u Mladé Boleslavi). Tam se naši ucházeli o umístění již v roce 1981. Ještě za řízení Jiřího Wagenknechta se uskutečnil koncert v Tepna klubu. S orchestrem SZK zpívali Ing. Alena Ducháčová, Michaela Ducháčová a Zdeněk Philipp. Na začátku dalšího roku se Wagenknecht s Náchodem rozloučil. Funkci uměleckého vedoucího převzal Zdeněk Philipp. Organizaci zajišťoval Pavel Šrol. Tak velké těleso muselo mít také řídící výbor, jehož starostou byl léta a dosud je Stanislav Presse. Došlo také ke změně názvu Sdruženého klubu pracujících (SKP) ROH. V září roku 1989 se orchestr zúčastnil II. přehlídky dechových orchestrů v Chlumci nad Cidlinou. Nechyběl také koncert v lázních Chudoba, kde se sešlo přes 500 posluchačů. Pěkný byl také koncert v lázních Velichovky.

Náchodská dechovka účinkuje na Koletově Rtyni

Zatímco v minulých letech účinkovalo při hře kolem 50 muzikantů, postupem doby se počet stále snižoval. Pro některé hry docházelo k zjednávání chybějících hráčů z jiných dechovek. Docházelo k úmrtí dlouholetých členů, případně k ukončení činnosti ze zdravotních důvodů. Také složení repertoáru se zčásti měnilo. Byly nacvičovány skladby z oblasti populární taneční hudby.

větší obrázekzvětšit

Dechová hudba SZK Tepna v roce 1982

V roce 1990 se soubor zúčastnil Monstrkoncertu na fotbalovém hřišti v Červeném Kostelci. Jako host tam účinkoval i dechový orchestr z Buckley z Velké Británie. Ve spolupráci s hudebním divadlem Karlín Praha vystupoval sólista Josef Oplt na dalším koncertu v Náchodě. Sešlo se přes 250 posluchačů. Počet veřejných vystoupení ale stále klesal. Zatímco v roce 1989 měl orchestr možnost vystupovat 29x, v roce 1990 to bylo již jen 15 vystoupení a v roce 1992 17 veřejných akcí (mimo pohřby).

Přes uvedené potíže dechovka koncertovala na Jiráskově Hronovu, v Náchodě na tržišti při jarmarku a zorganizovala společně s LŠU společný Vánoční koncert v Tylově divadle na Plhově. Bylo přítomno 130 posluchačů. (Hotel Beránek i divadlo bylo pro rekonstrukční práce uzavřeno). Zlatým hřebem na počest patronky muzikantů byla opět Cecilská zábava za účinkování skupiny Oldřicha Kolmana.

Kamarádi přišli zahrát Pavlu Šrolovi k jeho významnému jubileu

Rok 1992 dal dechovce další příležitost k vystoupení. Prvomájové průvody se sice již nekonaly, ale 21 členná dechovka byla pozvána na 1. máj na Bohdašíně, pořádaný KSČM. Lampionový průvod k příležitosti osvobození byl provázen dechovkou. Jen si muzikanti stěžovali, že nebylo vidět večer před ohňostrojem na noty. V Novém Městě nad Metují se ženil spoluhráč Petr Vacek, tak mu kamarádi samozřejmě přišli zahrát. Zajímavý nejen z hlediska občerstvení byl koncert k příležitosti 120. let trvání náchodského pivovaru. Nacvičený Vánoční koncert s účastí pražských sólistů Josefa Oplta a Věry Kalivodové byl sice pěkný, ale účast ve Velkém Poříčí byla 150 osob a v náchodském Tylově divadle pouze asi 70 návštěvníků.

Pohled do amfiteátru Na Rychtě ve Rtyni v Podkrkonoší

V roce 1993 byla významnou akcí účast na Koletově Rtyni. Na členské schůzi si předseda Stanislav Presse stěžoval jak dále pokračovat, když je úbytek vystoupení, pohřbů i z řad hráčů z hudebních škol není žádný přísun mladých. Obvykle je tam vytvořen vlastní orchestr a hrají si ve své režii. Nejlepší žáci nacházejí umístění ve školách vyššího typu a po jejich ukončení jsou přijímáni do špičkových těles.

V listopadu 1993 došlo k přejmenování tělesa na název Městská hudba Náchod. Vánoční koncert se tentokrát konal ve velkém sále Sokolovny. Sokolové nabídli místnost na zkoušky. Mezi tím stačila kamarádská "kutálka" ještě zahrát Jiřímu Markovi, dlouholetému členu, ke kulatému jubileu. Na Cecilské zábavě tentokrát v restauraci Pod Montací účinkoval Milíč Mach.

Koncert náchodské hudby v lázeňském parku v blízké Chudobě

Rok 1994 byl chudý na veřejná vystoupení. Hudba účinkovala pouze na Župním sletu Sokola v Jaroměři, na Koletově Rtyni, v Bělovsi při výročí hasičů a na Vánočním koncertu ve Velkém Poříčí za účasti sólistů ND Jaroslavy Nýdrlové a Jiřího Staňka. Jedině účinkování na pohřbech mělo příznivý vliv na soudržnost kapely. Dechovka měla u nás dlouholetou tradici a tu je třeba udržet. Na hlubokém poklesu popularity se podílí především změna státní politiky a hospodářské změny, čímž mají obyčejní lidé "stále hlouběji do kapsy". Nemenší vliv má potom elektrifikace hudby a její masivní propagace ve sdělovacích prostředcích při ignorování lidových projevů v kultuře.

Koncert náchodské dechovky ve Wroclavi v roce 1996

Zato rok 1995 byl o něco příznivější. Bylo uskutečněno celkem 11 vystoupení. Mezi významné lze zařadit Jarní koncert v Městském divadle dr. J. Čížka v Náchodě a také v České Skalici. Hrálo se v lázních Dušníky a také na slavnosti válečných veteránů na Dobrošově. Z organizačních záležitostí lze uvést, že se Městská dechová hudba přestěhovala do Beránku pod patronaci akciové společnosti Městské divadlo.

Záběr z monstrkoncertu v náchodském Beránku

V roce 1996 dechovka úspěšně reprezentovala město Náchod na koncertu ve Wroclavi, v lázních Polanica a opět ve Wroclavi v Polsku. Celkem se hudba zúčastnila 16 veřejných vystoupení. Na závěr roku byl uspořádán Mikulášský monstrkoncert s Městskou hudbou z Červeného Kostelce. Produkce byla mimo Náchod uskutečněna i v Červeném Kostelci a Velkém Poříčí. Při tom zpívali sólisté Věra Fialová, Jaroslava Kollertová a Zdeněk Philipp.

Ukázka dobového plakátu

Z 9 vystoupení v roce 1997 to byla význačná akce Koletova Rtyně, Mikulášský koncert a ještě dechováci stihli zahrát k devadesátinám svého kronikáře Bohuslava Háze. V roce 1998 to bylo 7 veřejných vystoupení, z toho 2x v Chudobě. Předvánoční koncert roku 1999 v Beránku byl zajímavý tím, že byl nacvičen a hrán pochod "Zdar Náchodu", který v minulosti napsal již zmíněný náchodský kapelník Max Philipp. Bohužel účast byla velmi malá. Na 33 hudebníků se přišlo podívat jen 33 posluchačů. Finanční rozpočet souboru vylepšila dotace Mě Ú v Náchodě. Jinak by bylo hospodaření ztrátové.

Dechový orchestr se zpěváky Věrou Fialovou a Zdeňkem Philippem

Rok 2000 byl o něco úspěšnější, bylo odehráno 13 veřejných produkcí. Mezi ně patří i koncert na závěr Náchodské Prima sezóny. V roce 2001 potkala hudbu bolestná rána. Zemřel vedoucí souboru Pavel Šrol. Ani další rok nepřinesl mnoho radosti. Zemřel dlouholetý hráč a kronikář Bohuslav Háze při nedožitých 95. letech.

Jarní koncert roku 2002 byl věnován významným skladatelům Vackovi, Poncarovi a Vejvodovi. Jako host byl přítomen a dirigoval Karel Vacek mladší (syn). Předvedli se sólisté hudby hradní stráže Ivana Brožová a Ivan Trnka. S místním tělesem si opět zazpívali místní zpěváci Jiřina Vlachová a Petr Krista. V tomto roce bylo uskutečněno 6 vystoupení.

V roce 2003 se dechovka blýskla celkem 7x na zajímavých akcích, jako byl masopůstní průvod ve Velkém Poříčí, Jarní koncert, den hudby a oslava vstupu náchodského fotbalového klubu do II. ligy. Také na Náchodské pouti bylo s dechovkou veseleji. V současné době v Náchodě existuje Městská dechová hudba s průměrným stavem 32 hudebníků. Funkci kapelníka zastával Zdeněk Philipp.


zpět na začátek strany