Co říci na závěr

Snažil jsem se zachytit a zmapovat hudební dění na Náchodsku v průběhu více než 60 let. Kromě dechových orchestrů tu existovalo více než 120 hudebních seskupení. Pro mnohé muzikanty bylo hraní vším. Každá činnost v lidské společnosti má však své klady i zápory, které jsem nechtěl zatajit. Byli lidé, kteří nácviku a produkci hudby věnovali po dlouhá léta většinu svého volného času, třeba i na úkor rodiny a zdraví. Věřím, že stejně jako já, se snažili vydat ze sebe veškerý svůj talent a um, aby ukázali sobě i posluchačům, co je všechno možné v dané oblasti a době s hudebními nástroji dokázat. Hudebním fandům pak přibližovali nové myšlenky v širokém spektru rozličných hudebních žánrů.

Při tanci se lze seznámit s báječnými, ale také se špatnými lidmi, což by mohly dosvědčit naše manželky od hudebnického stolu. Někteří hudební činnosti využili ve svůj osobní prospěch a občas došlo i k rozvodu. Lze však pozitivně hodnotit, že řada obětavých hudebníků přispěla k zábavě lidí všech věkových skupin v různých formách zábavy. Vzhledem k politickým poměrům v předcházejícím období to byl psychologický ventil uvolnění od každodenních problémů a starostí.

Život se mění, mění se i cítění lidí. Ubývá stále více těch, kteří jsou ochotni ve svém podniku v rozumných cenových relacích angažovat "živé muzikanty". Dnes nelze v Náchodě najít jediný veřejný podnik s "živou hudbou", kam by si zájemci mohli v sobotu přijít posedět a zatančit, o všedních dnech ani nemluvě. Snad jen diskotéka v Laguně a občas Swing sextet v Beránku zachraňují dlouholetou tradici. Zájemci o tanec pak hledají příležitost při soukromých večírcích.

Měl jsem možnost nahlédnout i do několika kronik a alb s fotografiemi. Je pozoruhodné, s jakou péčí a láskou k hudbě byly sestaveny. Mnozí hudebníci museli z různých důvodů svoji kariéru ukončit, nebo již nejsou mezi námi. Některé skupiny z okolních měst jsem popsal jenom stručně, protože jejich působení v Náchodě bylo minimální nebo již "vyschly" zdroje vzpomínek. Ti mi doufám prominou, že se mi o jejich konání nepodařilo sehnat a zveřejnit více údajů. Informace jsem čerpal především ze vzpomínek svých a mnoha hudebníků. Jsem si také vědom toho, že lidská paměť zvláště po mnoha letech není přesná. Přesto se domnívám, že tyto vzpomínky ocení mnoho současných i budoucích milovníků hudby a hudební tematiky jako historickou tečku za zajímavým obdobím populární hudby na Náchodsku.

Proto všem jmenovaným za jejich snažení patří vřelý dík!Sdělení:

Na internetové adrese: http://beloves.wz.cz lze nalézt dříve vydané knihy autora Antonína Samka "Vzpomínky na Běloves", "Běloveské události roku 1945 očima svědků", "Ještě něco z běloveské historie" a jinak nepublikovanou studii "Divadelní ochotníci v Bělovsi". Mimo to byly na CD nosiči zpracovány fotografie s krátkým vysvětlujícím textem na tema: "Stará Běloves ve fotografii", přes 700 snímků, "Běloveské události roku 1945 ve fotografii", 310 snímků a "Běloveské proměny ve fotografii", 380 snímků.